#elvonulás #tábor #baráti összejövetel #családi rendezvény #tréning #csapatépítő #aktív pihenés #biciklitúra

#elvonulás #tábor #baráti összejövetel #családi rendezvény #tréning #csapatépítő #aktív pihenés #biciklitúra

Házirend

Kedves Vendégünk!

Köszönjük, hogy a Szent György-hegy Residence villáját választotta pihenése helyszínéül. Reméljük, hogy kellemes napokat tölt majd el szálláshelyünkön. Házirendünk célja, hogy minden vendégünk a legnagyobb nyugalomban tölthesse el pihenését, ezért kérjük alábbiak betartását!

 1. A szálláshelyen csak fényképes igazolvánnyal rendelkező, regisztrált személyek tartózkodhatnak, és legalább 1 főnek a 18. életévét betöltöttnek kell lenni.
 2. Szálláshely látogatók érkezési napon történő bejelentése kötelező, hatályos magyar jogszabály alapján. Lehetőség van online, applikációs vendég bejelentkezésre is. Tájékoztatjuk, hogy akik helyben, a gondnok által kívánnak bejelentkezni 19 óra után, azok számára 5.000 Ft-os adminisztrációs pótdíjat számítunk fel.
 3. A veszélyes és az emberi szervezetre káros anyagok behozatala, tárolása szigorúan tilos!
 4. Érkezéskor, a feltehetően kábítószeres vagy erősen alkoholos befolyásoltság alatt álló vendéget nem fogadunk a vendégházban, a részére utólagos visszatérítjük a foglalás ráeső részét.
 5. Szálláshelyünk nemdohányzó, így dohányozni illetve dohányzást imitáló eszközöket használni csak az arra kijelölt külterületi helyen megengedett.
 6. Minden vendégünktől kérjük a kulturált és szálláshely értékeit megőrző magatartást.
 7. A szálláshelyen található felszerelések, eszközök, wellness szolgáltatások igénybevételekor, kérjük, figyeljenek a rendeltetésszerű használatra, a berendezések kezelési útmutatóját a gondnoktól igényelhetik, és tegyenek meg mindent az esetleges balesetek elkerülése érdekében!
 8. A wellness szolgáltatásokat 14 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel veheti igénybe.
 9. Szaunánkat lehetőleg szaunázásban gyakorlott személy társaságában használják.
 10. A wellnesst alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!
 11. A wellnessben étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS! TILOS bevinni poharat, üveget, éles tárgyakat, kerti bútorokat!
 12. A wellness részleghez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja. A wellness medence területének használatához, az annak helyet adó ingatlantulajdonos mindenkori hozzájárulása szükséges.
 13. A talált tárgyakat kérjük a személyzetnek átadni.
 14. A szálláshely épületében, berendezésében okozott és biztosítással nem orvosolható károkért minden esetben a regisztrált vendégek tartoznak felelősséggel, tőlük kártérítés kérhető.
 15. A vendégek a foglaláskor kártérítési-fedezeti biztosíték letételére kötelesek. Minden rendeltetés-ellenes használattal okozott kárelhárítási költség pl.: a wellness nem rendeltetészserű használatából eredő tisztítása, a kert, a belső tér, a berendezési tárgyak rendes takarítását meghaladó többlet munka, valamint az épület és a berendezési tárgyak funkcióiban okozott kár, felelőtlen viselkedéssel, hanyagsággal okozott értékcsökkenés, kulturálatlan viselkedéssel okozott szennyezés elhárításának költsége, szőnyegek, kárpitok és függönyök felsértése, szakítása a biztosíték terhére elszámolható, azt meghaladóan kártérítésként követelhető.
 16. A vendég távozáskor köteles a gondnokot értesíteni minden, a házban tartózkodása alatt történt értékcsökkenésről és károkozásról, a rendszeres használat szokásaiba ütközően okozott rongálásokról, szennyezésekről, a felszereltségi készletben okozott hiányról.
 17. Kérjük, a Vendégház épületében elhelyezett kézi tűzjelző berendezéseket szigorúan csak indokolt esetben használja. Szeretnénk tájékoztatni, hogy az indokolatlan használatból eredő, a szállás területén okozott károkért annak okozója, vagy törvényes képviselője anyagi felelősséggel tartozik.
 18. Kérjük, amennyiben bármilyen műszaki, technikai problémát észlel, haladéktalanul jelezze a gondnoknak személyesen vagy telefonon, hogy az elhárításáról minél hamarabb intézkedhessünk.
 19. A Vendégházban működő automatikus fűtés-hűtés rendszerrel összefüggő kérdéseikkel keressék a gondnokot.
 20. Az épületben biztosított a folyamatos átlevegőztetés, a temperált hőmérsékletet a nyílászárók zárvatartásával tarthatják meg. Sötétedés után a kültéri rovarok a nyitott teraszajtó esetén ellephetik a házat.
 21. Érkezésre kijelölt időpont: 15:00-19:00 óra között, szobaelhagyás: de. 11:00-ig. Korábbi érkezés vagy későbbi távozás külön egyeztetés alapján.
 22. A Vendégházban szelektív hulladékgyűjtés történik.
 23.  A Vendégházba kistermetű kutya, érvényes oltási könyvvel vihető be. A gyermekekre tekintettel, a belső udvarra kutyát kiengedni tilos.
 24. Az elektromos kerékpárok biztonságos tárolása és töltése a zárt udvaron kialakított helyen megoldható.
 25. Az épület betörésvédelmi rendszerrel védett, a GDPR szabályozás a közösségi helységben található.

Köszönjük, hogy elolvasta Házszabályunkat, töltse boldogan a nálunk foglalt idejét!

Kérjük, hogy elégedettségét jelezze vissza online felületeinken.

HAJRÁ SZENT GYÖRGY-HEGY!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szálláshely igénybevételével a fenti házirendet elfogadja, azt magára és útitársaira kötelező érvényűnek tekinti.

Együttműködését köszönjük. Kellemes pihenést kívánunk!
Szent György-hegy Residence